REservation Lake, White Mountains, AZ 9-1-13 - mikephotos